FAQ

Hvilken farve skal bruges til skure, døre og aluminiumsramme om døre og vinduer?

Der skal bruges farven RAL7005 (Zinkgrå)


Har vi nogen aftaler med vvs’er, vinduespudsere o.lign.?

Ja! Se under aftaler.


Hvor kan jeg finde referater fra bestyrelsesmøder?

Det kan du under Bestyrelsen –> Referater.


Hvor kan jeg finde referater fra generalforsamlinger?

Det kan du under Generalforsamling –> Referater.


Hvor finder jeg vedtægter og ordensreglementet?

Det kan du finde under ‘Om Øresundshøj og Foreningen’ –> Vedtægter eller Ordenreglement.


Hvilket mærke og hvad er størrelsen på vores postkasser?

Postkasser er af mærket MEFA Jade 870 galvaniseret. H 425, B 365, D 180 mm.


Hvad er bestyrelsens opgaver og rolle?

Det kan du læse under Bestyrelsens Arbejde.


Må jeg bruge fællesarealerne til at holde en privat fest?

Det er ikke tilladt at holde fest på fællesarealerne, men man kan i særlige tilfælde søge bestyrelsen om lov til at anvende fællesarealerne til privat brug.


Hvem er grundejerforeningens administrator?

Newsec er grundejerforeningens administrator, og kontaktinformationer kan findes på siden Administration.


Hvorfor er der ingen brandhaner?

Det vurderes af brandmyndigheden at vores rækkehuse kan slukkes, hvis der opstår brand, med den mængde vand brandvæsenet selv tager med.


Har jeg en fast parkeringsplads?

Ja! Du kan få en oversigt over hvor din P-plads er ved at kontakte enten Newsec eller Bestyrelsen. Se siden Administration.


Har vi fællesantenne?

Nej – den enkelte ejer skal selv stå for at finde en udbyder


Har vi fælles internet?

Nej – den enkelte ejer skal selv stå for at finde en udbyder


Må jeg have parabolantenne?

Ja, men den skal stå på jorden og ikke sættes på muren.


Hvor kommer jeg af med glas, pap og papir (reklamer)?

Det gør du på genbrugsstationen, som du finder på adressen Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal.


Hvordan kommer jeg af med storskrald?

Grundejerforeningen har aftalt afhentning af storskrald med Fredensborg Forsyning. Storskrald skal placeres ved papir- og flaskecontainerne – se luftfoto.

Placering af storskraldStorskrald er ikke restaffald og skal sorteres efter anvisningerne.
Storskrald afhentes én gang om måneden – den 3. torsdag i måneden.

Læs her om sortering, afhentning og hvad, du gør, hvis affaldet ikke er afhentet: https://fredensborgforsyning.dk/MitAffald/storskrald