Kontingent

For kalenderåret 2019 og 2020 er årskontingentet fastsat til kr. 6.500,- pr. matrikel, som jfr. vedtægterne er forfalden per 01. januar.

Der er et ekspeditionsgebyr til Grundejerforeningens administrator ved indflytning, som pt. beløber sig til 2.100 kr. (ex. moms), der betales som et engangsbeløb. Det bør fremgå af salgsopstillingen.

Spørgsmål vedrørende kontingent og ekspeditionsgebyr kan rettes til Grundejerforeningens Administration NEWSEC DATEA.